Forside > Kredsene > Fyns > Kurser

Kurser


Spændende undervisningsdag med kompetente lærere, tilknyttet Løgumkloster Musikskole. Orgellærer: Lars Frederiksen. Sanglærer: Rasmus Tofte Hansen.
Kurset afholdes lørdag den 30. september i Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ.

Dagens program:

  9.30 - 10.00  Kaffe/rundstykker
10.00 - 12.00  Undervisning
12.00 - 12.30  Vi spiser den medbragte mad/socialt samvær
12.30 - 14.00  Undervisning
14.00 - 14.30  Kaffepause
14.30 - 15.45  Undervisning
15.45 - 16.00  Evaluering

Programmet for organisterne:

Alle spiller salmen "Ingen er så tryg i fare" - vælg selv efter hvilken koralbog.
Alle spiller en salme efter eget valg.  Lav gerne et lille forspil.
Vi vil beskæftige os lidt med, hvordan man kan lave små forspil.
Alle spiller Præludium i C-dur af Edwin Nielsen (kan rekvireres hos MLA@kirkemusiker.dk).
Alle spiller et eller flere stykker efter eget valg.
Der vil også være mulighed for at tale om forskellige aspekter i organistarbejdet.

Programmet for kirkesangerne:

Den netop udgivne Kirkesangbogen (Kgl. Vajsenhus forlag 2017) byder på en bred vifte af salmer og sange til brug i kirken. På kurset vil vi genopfriske basal sangteknik, og gå på opdagelse i denne nye sangbog.
Dagen vil veksle mellem fælles øvelser og soloundervisning. Hvis tiden tillader det kan vi måske nå at præsentere forslag til lettere solo-indslag for hinanden. Tag gerne egne eksempler med.
Forberedelse: Indstudering af tre salmer/sange fra Kirkesangbogen. En vielsessang/salme og en begravelsessang/salme begge fra registeret herunder samt en sang/salme efter eget valg. Det er en forudsætning for deltagelse, at man medbringer et eksemplar af Kirkesangbogen.

Der ligger et stort forarbejde både for lærere og arrangører, så mød op og deltag og vis, at du støtter vores forening. Prisen for dagens kursus er billigt, kun 350,- kr. for medlemmer, og 450,- kr. for ikke-medlemmer. Dette beløb kan søges hos dit menighedsråd.

Indbetaling sker på konto: 4703 - 92 501 25 299 og gælder for tilmelding. Skriv venligst, om det er orgelkurset eller sangkurset, du melder dig til, og husk at skrive navn, adresse, mail og telefonnummer.

Frist for tilmelding er 20. september.

Ved for få tilmeldinger, må vi desværre afmelde undervisningen. 


Med Venlig Hilsen

Birgit Schledermann
Formand Fyns Kreds
E-mail: schledermannba@gmail.com


Kollegatræf for organister og kirkesangere den 27. marts i Tornbjerg kirke, Odense

Den 27. marts havde vi et kollegatræf i Tornbjerg kirke. Der var et pænt fremmøde, og vi koncentrerede os om at lære nogle af salmebogstillæggets 100 salmer. Vi havde et par hyggelige og lærerige timer sammen.

Husk at melde jer til vores landsmøde den 9. september i Aalborg. Programmet er udsendt til jer alle, og det ser ud til, at vi får en meget interessant dag sammen.

Bestyrelsen


Efterårskursus for organister og kirkesangere 

I samarbejde med Løgumkloster Kirkemusikskole arrangerer Fyns kreds et kursus for organister og kirkesangere lørdag den 30. september i Tornbjerg Kirke, Odense.
To af kirkemusikskolens dygtige lærere, Rasmus Tofte Hansen og Lars Frederiksen, vil undervise os.
Det nærmere program følger senere, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen ved den 30. september.
Kursuspris: 350 kr. for medlemmer og 450 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet kan søges hos menighedsrådet.Dansk Kirkemusiker Forening
Home