Forside > Kurser

Kurser

Foreningens lokale kurser:

Se under Kredsene


 Uddannelse i Folkekirkens gudstjeneste og kirkehandlinger

Uddannelsen er målrettet organister primært med østeuropæisk baggrund, men alle, som har behov for en indføring i dansk gudstjenestetradition og liturgi i forbindelse med udførelsen af deres job er velkomne.

Formålet med undervisningen

Formålet er, at deltagerne opnår indsigt i og kendskab til dansk gudstjenestetradition, liturgi og kirkeskikke knyttet til dåb, konfirmation, bryllup, begravelse med mere, for at kunne yde sikker musikalsk ledsagelse til alle tjenester og blive sikkert fungerende i dansk kirkekultur.

Der undervises i

- Dansk kirkekundskab (Folkekirkens kirkebegreb og menighedsforståelse)

- Dansk gudstjenestetradition - herunder salmesangens betydning

- Folkelige traditioner og kirkeskikke knyttet til dåb, konfirmation, bryllup, dødsfald og begravelse

- Salmebogskendskab

- Ritualfærdigheder

- Syngetempo for fællessang

Undervisningen foregår på dansk (m. mulighed for spørgsmål/samtale på engelsk eller tysk).

Underviser: lektor cand.teol Jørgen Kjærgaard, Afd. For Liturgi & Hymnologi, Vestervig Kirkemusikskole.

Tid og sted: Undervisningen finder sted følgende mandage: Den 14.5., 28.5., 4.6. og 18.6.2018, alle dage kl. 9.45-15.00 i Hedeagerkirkens mødelokaler, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning.

Undervisningen følges op med 3 obligatoriske mentorbesøg i deltagernes egen kirke efterår 2018/forår 2019. Datoer aftales under uddannelsesforløbet.

Undervisningen er tilrettelagt som et samlet undervisningsforløb inkl. mentorordning. Der kan derfor ikke deltages i enkelte moduler.

Se mere på www.herningprovstierne.dk

Pris: 700 kr. pr. deltager for hele forløbet inkl. kaffe, brød, frokost og kage på undervisningsdagene.

Tilmelding: senest den 7. maj 2018 til HR-konsulent Kirsten Lund på mail: kilun@km.dk

Der er plads til op til 10 deltagere.

Udbyder: Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Organistforeningen, Dansk Kirkemusiker Forening, Vestervig Kirkemusikskole samt Herning Nordre og Herning Søndre Provsti. HR-konsulent Kirsten Lund, Herning Provstierne er projektleder. Projektet er støttet af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser - FUSA. 


Kirkemusikkursus søndag d. 1. juli - lørdag, d. 7. juli 2018

i samarbejde mellem Løgumkloster Højskole & Løgumkloster Kirkemusikskole

Kirkemusikkurset på Løgumkloster Højskole Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem højskolens bestyrelse og Løgumkloster Kirkemusikskole. Kurset henvender sig fortrinsvis til landsbyorganister, kirkesangere og kirkekorsangere, men er åbent for alle med interesse for kirkemusik.
Ved kursets begyndelse uddeles undervisnings- og øveplaner. Organisterne tildeles øvetider ved de orgler, der står til rådighed i byen og omegnen. Holdinddeling og undervisningsplan for både sangere og organister præsenteres ved kursets begyndelse.

Program:

Søndag den 1. juli

16.00 - 17.30 Ankomst og værelsesanvisning
18.00*            Middag
20.00          Velkomst med kursusintroduktion og gennemgang af ugens program - derefter kaffe og præsentation.

Mandag den 2. juli

07.45 - 08.20* Morgenmad
08.30*          Morgensang i Kapitelsalen
09.00 - 12.00 Soloundervisning for organister på hold af 3-4 personer (60 min.) ved Dorte Tilma og Hans Chr. Hein, samt øvetid. Soloundervisning for sangere på hold af 3-4 personer (60 min.) ved sangpædagogerne og holdundervisning ved sanglærerne på hold af 6-8 (90 min.)
12.00*          Frokostbuffet
13.30 - 14.30 Holdundervisning for organister: Gudstjenesteforberedelse og forspilslære, derefter evt. øvetid
13.30 - 15.30 Soloundervisning for sangere på hold á 3- 4 (60 min.) ved Annette Schiøtz, Bente V. Jørgensen og Tinebeth Hartkopf og holdundervisning ved Aksel K. Olesen, Per Sørensen og Poul Lauridsen på hold á 6-8 (90 min.)
15.45 - 16.30  Korsang for alle ved organist Hans Chr. Hein
16.45            Afspænding ved sangpædagogerne
17.30*          Aftensang i Klosterkirken
18.00*      Middag
19.30      Hans Chr. Hein: Foredrag om Thomas Laub og dansk kirkesang - i 100-året for "Dansk Kirkesang"

Tirsdag den 3. juli

09.00 - 12.00  Som mandag formiddag
13.30 - 14.30  Gudstjenesteforberedelse og forspilslære for organister
13.30 - 15.30 Undervisning for sangere ifølge detailplan
15.45 - 16.30    Korsang for alle
16.45 - 17.20  Afspænding ved sangpædagogerne
19.30            Salmedigter Iben Krogsdal: "Salmer, sommer og vild opstandelse"

Onsdag den 4. juli

09.00 - 12.00  Arbejde i interessegrupperne - vælg en gruppe:
1. Oplæsning, deklamation og tale
2. Samarbejdet mellem organist og sanger
3. Ensemblesang
4. Nye salmer
13.15 - 17.15  Ekskursion til Gråsten Slotskirke og Sønderborg Slot
20.00              Koncert i Klosterkirken ved kursuslærerne

Torsdag den 5. juli

09.00 - 12.00 Som mandag formiddag
13.30 - 14.30  Gudstjenesteforberedelse og forspilslære for organister
13.30 - 15.30    Undervisning for sangere
15.30 - 16.30  Korsang for alle
17.30        Aftensang i Klosterkirken, herunder opførelse af korsatser
19.30          Folkedans v/ tidl. højskolelærer, museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Fredag den 6. juli

09.00 - 12.00 Som mandag formiddag
13.30 - 14.30  Gudstjenesteforberedelse og forspilslære for organister
13.30 - 15.30  Undervisning for sangere
15.30 - 16.30  Korsang for alle
20.00                Afslutningsaften med indslag fra deltagerne

Lørdag den 7. juli

07.45 - 08.30  Morgenmad

- derefter afrejse

De med * mærkede tider er faste under hele kurset!

Lærere på kurset: 

Sangpædagog Tinebeth Hartkopf, Løgumkloster
Sangpædagog Bente Valentin Jørgensen, Børkop
Sangpædagog Annette Schiøtz, Rørvig,
Organist Dorte Tilma, Aarhus, Organist,
Rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster
Musiker og komponist Aksel Krogslund Olesen, Løgumkloster
Gymnasielektor Per Sørensen; Højbjerg
Seminarielektor Poul Lauridsen, Jelling

Kursusleder: Aksel Krogslund Olesen og Hans Chr. Hein

Kursussted: Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster

Praktiske oplysninger:

Kursuspris kr. 5.100,- pr. person ved overnatning på dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: kr. 300,-. Prisen omfatter kursus med fuldpension, sengelinned, håndklæder og alle programsatte arrangementer.

Tilmelding og betaling af depositum på kr. 600,- (ved benyttelse af kreditkort) skal ske inden d. 11. maj på skolens hjemmeside: www.kirkemusikskole.dk ved at gå ind under "kursus", finde kirkemusikkurset samt ansøge.

På registreringssiden kan du angive ønske om enkelt/dobbeltværelse, evt. lærerønske samt evt. særlige hensyn.

Betaling: Den resterende del af kursusprisen skal betales ved tilmeldingsfristens udløb, og

kirkemusikskolen tilsender i begyndelsen af maj måned information om betaling af det resterende beløb.

Kurset gennemføres ved min. 35 tilmeldte pr. 11. maj 2017.

Afmelding Ved afmelding inden d. 11. maj tilbagebetales depositum minus administrationsgebyr på kr. 200,-.

Værelserne er udstyret med håndvask. Der er moderne badeværelser lige overfor eller ved siden af værelserne. Medbring evt. badekåbe. Alle værelser er røgfrie.

Medbring evt. sportsudstyr, hvis du undervejs i kurset ønsker at benytte skolens motionsrum. Rummet kan dog i dagtimerne være optaget af undervisning.

Teleslynge forefindes på højskolen.

Spørgsmål/yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til Løgumkloster

Kirkemusikskole tlf. 7474 4070 / mail:  LKMS@KM.DK / Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster


Introkursus for nyansatte i Folkekirken
Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk intro-kursus sammen med andre nyansatte.

Kurset varer en dag, og vi ser nærmere på:

·         Folkekirkens historie

·         Folkekirkens organisation og økonomi

·         Folkekirken som arbejdsplads

·         Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger

·         Folkekirken lokalt og regionalt

  

Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal afsted. Næste kursus finder du ved at følge dette link: www.folkekirkenspersonale.dk.

Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne
Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.


Nye Kurser på Vestervig Kirkemusikskole 

Se de spændende nye kurser her


Dansk Kirkemusiker Forenings egne kurser i stiftskredsene finder du under menupunktet 'Stiftskredsene'.

Andre relevante kurser kan annonceres under 'Andre kurser'. Vil du gøre opmærksom på et kursus, der har relevans for Dansk Kirkemusiker Forenings medlemmer, kan du sende beskrivelsen til sekretariatet - MLA@kirkemusiker.dk

Vil du forme dit eget kursusforløb er Kompetencefonden måske en mulighed.

 

Undermenu

Dansk Kirkemusiker Forening
Home