Forside > Login error > Medlemsbrev

Medlemsbrev

Stytshelgener af Hans Kjær
Medlemsbrev februar 2018 
Dansk Kirkemusiker Forening

Kære medlem

OK 18

Den 15. december havde vi skriftlig kravs-udveksling med Kirkeministeriet. Det var meningen, at vi under forudsætning af, at lærerne havde påbegyndt deres forhandlinger, skulle møde i ministeriet den 4. januar. Det blev imidlertid udskudt på ubestemt tid, da lærernes forhandlinger som bekendt ikke var i gang. For at fastholde den danske model har vi alle aflagt musketer-ed på ikke at påbegynde forhandlinger, før det var på plads. Vores næste forhandlingsmøde blev ligeledes aflyst. Nu er der imidlertid kommet gang i lærernes forhandlinger, hvorfor vi den 1. februar endelig kan mødes med vores forhandlingspartnere til en mundtlig kravs-udveksling og præcisering. Der er visse krav, vi ikke kan imødekomme, da de vil ødelægge alt, hvad vi som faglig forening står for. Vi er derfor spændt på, hvad de fremtidige forhandlinger vil munde ud i.

Konflikt

Skal vi i konflikt? Der er en reel risiko for, at det kan ske. Vi kan ikke som fagforening selv bestemme, om vi vil deltage i en eventuel strejke. Den beslutning træffer vores hovedorganisation. Det kan så foregå på forskellig måde. Enten skal 10 % af vores overenskomstansatte medlemmer gå i strejke, eller også skal en enkelt eller flere personalegrupper, hvor det kan mærkes, udtages til konflikt. I begge tilfælde skal vi være med til at finansiere en eventuel konflikt på det statslige område, hvilket vil medføre et særligt konfliktkontingent.

Lønudbetaling

Fra nytår har KMD overtaget FLØS. Nye systemer medfører som bekendt en risiko for visse børnesygdomme. Problemet er imidlertid, når det går ud over lønudbetalingen. Vores egne regninger venter jo ikke. Det er særligt vikarerne, det er gået ud over. Det har vist sig, at man kun kan oprettes som lønmodtager 10 steder. Det er et stort problem for de mange vikarer, der er registeret i flere kirker. Jeg har skrevet til Kirkeministeriet herom, men har endnu ikke fået svar. Nu har det så også vist sig, at selv oprettede vikarer ikke har fået løn her til den 1. februar. Kordegnene er fortvivlede, og de ansatte på lønkontoret må arbejde på overtid. Hvis du er ramt, kan du bede kordegnen om et á conto-beløb. Du har krav på dine penge.

Merete Brautsch Sand
Landsformand

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home