Forside > Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Hans Kjær - Skytshelgener

15-5-2014

Almen kvalificering

Vi har modtaget nedenstående fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke:

Kirkeministeriet har i samarbejde med de faglige organisationer sat projekt "Almen kvalificering i folkekirken" i værk.

Midlerne til projektet kommer fra Kompetencesekretariatet og konsulentvirksomheden "Netværkslokomotivet", som står for den praktiske del af projektetet, er finansieret af Undervisningsministeriet.

Projektets målgruppe er ansatte ved kirker og på kirkegårde, som har læse- og skrivevanskeligheder, eller som er ordblinde.

Ministeriet og de faglige organisationer ønsker med projektet, at gøre op med de fordomme der knytter sig til ordblindhed og give alle med læse- skrivevanskeligheder mulighed for at blive screenet, deltage i opkvalificeringskurser og få kendskab til de hjælperedskaber, der findes. Succeskriteriatet er, at de enkelte deltagere opnår større livskvalitet, selvværd og selvfølelse både på arbejdspladsen og i privatlivet.

Indsatsområdet er geografisk afgrænset til Herning Søndre Provsti, Herning Nordre Provsti, Viborg Domprovsti og Vejle Provsti. Alle kirkefunktionærer - uanset arbejdssted - opfordres imidlertid til at deltage.

Projektet går ud på, at kirkefuntionærer tilbydes screening for læse- skrivevanskeligheder, herunder også for ordblindhed og efterfølgende tilbydes relevante opkvalificeringskurser. Både screening og kurser er omkostningsfrit for kirkefunktionæren og menighedsrådet.

Der vil i august - september 2014 blive gennemført screening af kirkefunktionærer på 3 lokaliteter i hhv. Vejle, Viborg og Herning. De nærmere stedsangivelser og tidspunkter, vil når dette er aftalt, blive offentliggjort på www.kirkeuddannelse.dk

Til screeningsarrangementerne vil der være oplæg af Christian Boch, som selv er ordblind. Han skal dels motivere deltagerne til at tage kampen op mod deres ordblindhed, dels berette om de muligheder og redskaber, der findes for ordblinde.

I forbindelse med screeningsarrangementerne vil der være særlige konsulenter, som vil stå til rådighed for deltagerne med støtte til at tilmelde sig de kurser, som i forbindelse med screeningen har vist sig relevant for de enkelte.

Ordblindhed er ofte forbundet med stigmata og angst for at blive "testet" og vende tilbage til skolebænken. Projektet har derfor netop til hensigt, at gøre op med dette - ordblindhed har intet med intelligenskvotient at gøre, og det må aldrig blive en forhindring for den enkelte i forhold til at følge sine drømme!

Til projektet er knyttet 3 konsulenter, hvis opgave er opsøgende arbejde (i perioden maj - august 2014). De skal udsende materiale og tage direkte kontakt til kirkefunktionærer og menighedsråd, og engagere lokale tillidsrepræsentanter med henblik på at få egnede kandidater til at tilmelde sig screeningsarrangementerne. De vil som tidligere nævnt ligeledes deltage i screeningsarrangementerne, med henblik på at tilbyde støtte i forbindelse med kirkefunktionærernes tilmelding til relevante kurser.

 


 

 * Desværre kan ikke alle benytte de direkte link i vores e-mail. De uheldige må åbne deres browser og gå ind på vores hjemmeside 'manuelt'.


Med venlig hilsen

Webmaster - Dansk Kirkemusiker Forening 


Du kan afmelde nyhedsbrevet på www.kirkemusiker.dk -> Tilmeld nyhedsbrev.

Webmaster

Dansk Kirkemusiker Forening
Home