Forside > Kredsene > Ribe-Haderslev > Generalforsamling

Generalforsamling

Bramming, 1. oktober 2016 Generalforsamling Ribe kreds

0. Valg af dirigent. Bjarne Sørensen blev valgt.

1.  Formandens beretning. Godkendt.
Kommentarer: Bestyrelsen arbejder videre med titlen på kurset 13. marts 2017. Forslag til titel: Kursus til forebyggelse af stress. Hjemmesiden bør opdateres.

2.   Regnskabet. Godkendt.

3.   Indkomne forslag: Sammenlægning med Haderslev godkendt. Forslag til kreds-navn: Ribe-Haderslev.

4.   Valg. Den nye bestyrelse opfordres til at indlemme bestyrelsesmedlemmer fra Haderslev. Evt. kunne 2 medlemmer fra Haderslev deltage i vores bestyrelsesmøder som observatører. De 3 medlemmer fra bestyrelsen, Kirsten Beck, Karen Marie Svensgaard og Gerda Torp Nørgaard blev alle genvalgt.
De to suppleanter Herdis hansen og Lisbeth Knudsen blev også genvalgt.
Revisor Peter Timmermand blev genvalgt, og som suppleant til revisor blev valgt Peter Toft Poulsen.

5. Evt. Det blev drøftet, om generalforsamlingen fortsat skal ligge samme dag som kurset.

 Referent : Kirsten Beck


Dansk Kirkemusiker Forening
Home