Forside

Forside


 
Se stillingsopslag under medlemssider!

 
 
 
OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. "Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening". Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det gør fagforeningerne, som er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.
 

Spisepause i folkekirken sikret

Der er nu opnået klarhed over reglerne om retten til betalt spisepause. Enigheden bekræfter, at alle ansatte på det statslige forhandlingsområde har ret til en betalt spisepause, medmindre det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

Det betyder, at du som kirkemusiker under forudsætning af, at du står til rådighed i pausen, har ret til at spise i arbejdstiden uden at blive trukket i løn for det eller få ændret din arbejdstidsnorm.

Som ansat i folkekirken kan du ikke forlange at få øget arbejdstidsnormen på 37 timer ugentligt for en fuldtidsansat for at kunne afholde en spisepause.  Du kan heller ikke fraskrive dig retten til betalt spisepause mod at "gå tidligere".

Læs hele formand Merete B. Sands opdatering her

Læs centralorganisationernes og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens fælles pressemeddelelse her 


Udvikling af særlige gudstjenester - 
tilrettelæggelse og udførelse

Der er fra flere sider ofte ønsker om andre typer af gudstjenester som supplement til søndagens højmesse. Som et led i fagpakkerne udbyder Vestervig Kirkemusikskole nedenstående kursus. Følg med i efterspørgslen, glæd dine kirkegængere og tilmeld dig! 

 

 
Kompetencefondsmidler

Fra den 4. september 2019 kan alle der er ansat på en statslig arbejdsplads søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond,
både ledere og medarbejdere.
 
 
 
Du kan få støtte til:

- Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.

- Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.

- Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.

- Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet. 
  

Efteruddannelse for kirkemusikere

AMU Fyn Odense tilbyder en række kurser for ansatte i kirken, læs mere under kurser: Kurser/Andre kurser
Som medlem af Dansk Kirkemusiker Forening kan du spare penge og optjene bonus via Forbrugsforeningen.

Lån og Spar

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Dansk Kirkemusiker Forening er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet høj rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Læs mere her  


FH 

Stresstest

FTF og LO - nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som du har mulighed for at tage her: 

FH's stresstest 

FH's onlinekurser
 
Dansk Kirkemusiker Forenings medlemmer har mulighed for at tage del i FH's mange onlinekurser. Du kan f.eks. blive dygtigere til word, excel, powerpoint, tysk og engelsk. Opret dig som bruger og se hvad FH kan tilbyde:  
 

Ny landsformand søges

Efter næsten 10 år som landsformand for Dansk Kirkemusiker Forening har Merete Brautsch Sand valgt ikke at genopstille i 2020. Vi søger derfor en ildsjæl til at overtage posten.

Drømmer du om at sætte dit præg på arbejdet i foreningen, og er det dit ønske at sidde for bordenden her samt have en plads ved de store og mellemstore borde? Så har du nu chancen!

Som landsformand tegner du foreningens politiske profil ved dels at deltage i møder, arrangeret af bl.a. vores hovedorganisation FH og vores paraplyorganisation CO10, dels at lave opslag på Facebook, skrive nyhedsbreve m.v.

Landsformanden er, sammen med forretningsudvalget, der desuden består af 1. og 2. næstformand, øverste myndighed for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tæller otte medlemmer: En fra Kreds Ålborg, en fra Kreds Viborg-Aarhus, en fra Kreds Ribe-Haderslev, en fra Kreds Fyn, to fra Kreds Øst samt 1. næstformand og landsformanden, der er mødeleder ved de to årlige møder. Her træffes alle beslutninger vedrørende foreningen.

Herudover er der en række møder i forskellige udvalg, hvoraf nogle eventuelt kan overlades til andre. P.t. er der i gennemsnit omkring 40 møder årligt, også nogle af mere social karakter. Hvert år afholder vores søsterforeninger "fætter/kusine-fester" i forbindelse med deres årsmøder. Her er vi inviteret til deres festaftener. Det er en chance for de uformelle samtaler, hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Begivenheder, man ikke skal gå glip af. Andre møder er fagforeningsrelaterede, og atter andre vedrører uddannelser og efteruddannelser - enten som endags-møder eller enkelte seminarer over to dage. Dette giver indflydelse og indsigt. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne, som du også vil deltage i, må der påregnes flere møder, især i foråret.

Om dig:

- Du ønsker at profilere Dansk Kirkemusiker Forening

- Du vil have indflydelse på de kirkemusikalske uddannelser, efteruddannelser og kurser

- Du vil sætte dit præg på vores overenskomst

- Du ønsker indsigt i det organisatoriske arbejde og vil lære det politiske spil i fagforeningerne

Vi har et godt samarbejde med de andre kirkelige foreninger, kirkemusikskolerne, AMU-Fyn m.fl. Alle hjælper og støtter vi hinanden, når der er brug for det.

Send inden den 31. december 2019 en underskrevet erklæring om, at du opstiller og vedhæft underskrifter af 5 stillere, jfr. vedtægterne § 7, stk. II.

Kontakt landsformand Merete Brautsch Sand for nærmere informationer på mbs@kirkemusiker.dk eller telefon 24 41 95 98.


Dansk Kirkemusiker Forening
Home